เริ่มต้นเก็บความทรงจำดีๆ

thai-choose-location-150px

ขั้นตอนที่ 1

เลือกสาขาและขนาด

thai-clipboard-150px

ขั้นตอนที่ 2

จอง

thai-sign-up-150px

ขั้นตอนที่ 3

จ่ายและรับ Pin Code

thai-move-in-150px

ขั้นตอนที่ 4

เข้าเก็บได้ทันที