กลุ่มบริษัทในเครือ JWD

บริษัทในเครือภายใต้ JWD Group ที่สามารถให้บริการคุณแบบไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นบริการขนย้ายแบบครบวงจร หรือบริการรับ-ส่งสินค้า พร้อมนำมาเก็บในพื้นที่ห้องเก็บของอย่างปลอดภัย

jvk-movers

บริการย้ายบ้านและสำนักงาน

JVK International Movers
โทร : +662-379-4646
อีเมล์ : thailand@jvkmovers.com
เว็บไซต์ : www.jvkmovers.com

บริการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล

JWD DataSafe
โทร : +662-710-4050
อีเมล์ : sales@datasafe.co.th, service@datasafe.co.th
เว็บไซต์ : www.datasafe.co.th

บริการขนส่งและกระจายสินค้า

JWD Transport
โทร: +662-710-4007
อีเมล์: jts@jwd-logistics.com
เว็บไซต์: www.jwd-group.com

logo-jwd-artspace

บริการรับฝากสินค้า รูปภาพ ผลงานทางศิลปะ

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อาร์ท สเปซ จำกัด
โทร : 088 965 3566
อีเมล์ : punnapa.p@jwd-artspace.com
เว็บไซต์ : www.jwd-artspace.com