นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ JWD Store It Co. , Ltd (เรียกว่า “เรา”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุว่า สโตร์ อิท! จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับหรือถูกรวบรวมใช้และ / หรือเปิดเผย นโยบายออนไลน์นี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ และไม่ใช่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบบออฟไลน์

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไร?

เราและผู้จัดจำหน่ายเว็บไซต์ของเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุได้จากข้อมูลเช่นชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลที่อยู่ IP ข้อมูลคุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่คุณ ได้ให้เรา

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ :

  • เพื่อปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณ (ข้อมูลของคุณช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น)
  • ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (เราพยายามพัฒนาเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เราได้รับจากคุณ)
  • เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า (ข้อมูลของคุณช่วยให้เราตอบสนองต่อความต้องการและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น)
  • จัดการประกวด หรือโปรโมตการสำรวจ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของไซต์
  • ส่งอีเมลเป็นระยะๆ

ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเราอาจถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อมูลและการปรับปรุงเกี่ยวกับคำขอหรือข้อเสนอแนะของคุณนอกเหนือไปจากการได้รับข่าวสาร บริษัท เป็นครั้งคราวโปรโมชั่นล่าสุดการปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกการสมัครรับอีเมลในอนาคตเรามีตัวเลือกในการยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณได้อย่างไร?

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบที่มีความปลอดภัย รวมทั้งไฟล์ที่ใช้กระดาษและข้อมูลอื่นๆ และจะดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเอาไว้ จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ

นำข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ถูกต้องและครบถ้วน

เราเปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่บุคคลที่สามหรือไม่?

เราไม่ได้ขาย ทำการค้า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่รวมถึงบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยในการดำเนินงานเว็บไซต์ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบปฏิบัติการการทำธุรกิจ หรือให้บริการคุณ ตราบใดที่บุคคลที่สามเห็นด้วยกับการเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อกฎหมายกำหนด หรือจำเป็น เพื่อปกป้องสิทธิทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา

ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่น ด้วยแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเรา คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อพิจารณาว่าจะจัดการกับข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากคุณ

ความยินยอมของคุณ

การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทั้งหมดที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่เรา หากคุณถอนการยินยอมเพื่อจุดประสงค์ใดๆ อาจไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณต่อไปได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะๆ และอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุง นโยบายที่ได้รับการแก้ไขจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลติดต่อของเรา

หากมีข้อสอบถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อทางอีเมล : storage@jwdstoreit.co.th