สโตร์ อิท! รามอินทรา

สโตร์ อิท! สยาม

เลือกพื้นที่ที่เหมาะกับของของคุณ

ขอใบเสนอราคา

ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
6.2 sqm
1.5 x 4.1 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
8.4 sqm
2.1 x 4.0 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
8.7 sqm
1.7 x 5.1 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
9.7 sqm
2.1 x 4.6 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
11.4 sqm
4.4 x 2.6 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
12.5 sqm
1.9 x 6.6 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
12.7 sqm
2.7 x 4.7 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
13.3 sqm
2.9 x 4.6 m
Air cond
มี 4 ห้องว่าง
14.8 sqm
2.9 x 5.1 m
Air cond
มี 4 ห้องว่าง
14.8 sqm
3.7 x 4.0 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
16.1 sqm
3.5 x 4.6 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
16.2 sqm
3.0 x 5.4 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
17.2 sqm
2.6 x 6.6 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
18.4 sqm
3.6 x 5.1 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
18.9 sqm
3.5 x 5.4 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
20.5 sqm
3.6 x 5.7 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
20.7 sqm
4.5 x 4.6 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
20.9 sqm
3.6 x 5.8 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
21.6 sqm
3.6 x 6.0 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
23.2 sqm
3.8 x 6.1 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
23.9 sqm
3.8 x 6.3 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
27.0 sqm
5.3 x 5.1 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
28.6 sqm
5.4 x 5.3 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
35.3 sqm
5.6 x 6.3 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง

สถานที่ตั้ง

สโตร์ อิท! รามอินทรา

สโตร์ อิท! รามอินทรา

294 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์กลาง: +66 2710 4088
เบอร์ตรง: +66 2710 4082
อีเมล: ram@jwdstoreit.co.th
เวลาทำการของสำนักงาน:
วันจันทร์ – วันศุกร์: 8:30am – 5:30pm
วันเสาร์: 9:00am – 5.00pm
อาทิตย์และวันหยุดราชการ ปิด
ชั่วโมงการเข้าถึงห้องเก็บของ
24 ชั่วโมง x 7 วัน

สโตร์ อิท! สยาม

เลือกพื้นที่ที่เหมาะกับของของคุณ

ขอใบเสนอราคา

ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
6.2 sqm
1.5 x 4.1 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
8.4 sqm
2.1 x 4.0 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
8.7 sqm
1.7 x 5.1 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
9.7 sqm
2.1 x 4.6 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
11.4 sqm
4.4 x 2.6 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
12.5 sqm
1.9 x 6.6 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
12.7 sqm
2.7 x 4.7 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
13.3 sqm
2.9 x 4.6 m
Air cond
มี 4 ห้องว่าง
14.8 sqm
2.9 x 5.1 m
Air cond
มี 4 ห้องว่าง
14.8 sqm
3.7 x 4.0 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
16.1 sqm
3.5 x 4.6 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
16.2 sqm
3.0 x 5.4 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
17.2 sqm
2.6 x 6.6 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
18.4 sqm
3.6 x 5.1 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
18.9 sqm
3.5 x 5.4 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
20.5 sqm
3.6 x 5.7 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
20.7 sqm
4.5 x 4.6 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
20.9 sqm
3.6 x 5.8 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
21.6 sqm
3.6 x 6.0 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
23.2 sqm
3.8 x 6.1 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
23.9 sqm
3.8 x 6.3 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
27.0 sqm
5.3 x 5.1 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
28.6 sqm
5.4 x 5.3 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
35.3 sqm
5.6 x 6.3 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง

สถานที่ตั้ง

สโตร์ อิท! รามอินทรา