สโตร์ อิท! รามอินทรา

สโตร์ อิท! สยาม

เลือกพื้นที่ที่เหมาะกับของของคุณ

ขอใบเสนอราคา

ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
2.4 sqm
2.4 x 1.0 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
2.6 sqm
2.0 x 1.3 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
2.7 sqm
2.7 x 1.0 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
2.8 sqm
2.3 x 1.2 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
3.0 sqm
3.0 x 1.0 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
4.4 sqm
2.6 x 1.7 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
5.5 sqm
2.3 x 2.4 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
6.8 sqm
2.0 x 3.4 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
8.2 sqm
2.0 x 4.1 m
Air cond
มี 4 ห้องว่าง
8.9 sqm
2.4 x 3.7 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
10.2 sqm
2.9 x 3.5 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
10.4 sqm
2.3 x 4.5 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
11.2 sqm
2.8 x 4.0 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
11.5 sqm
2.5 x 4.6 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
11.6 sqm
3.3 x 3.5 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
12.0 sqm
4.6 x 2.6 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
13.1 sqm
2.9 x 4.5 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
13.4 sqm
3.2 x 4.2 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
14.0 sqm
3.1 x 4.5 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
15.3 sqm
3.0 x 5.1 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
15.7 sqm
2.9 x 5.4 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
16.0 sqm
4.2 x 3.8 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
16.5 sqm
3.0 x 5.5 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
16.8 sqm
3.3 x 5.1 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
19.3 sqm
3.5 x 5.5 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
20.0 sqm
3.7 x 5.4 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
20.7 sqm
4.6 x 4.5 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
22.0 sqm
4.0 x 5.5 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
24.4 sqm
6.1 x 4.0 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
25.9 sqm
3.5 x 7.4 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
26.6 sqm
3.6 x 7.4 m
Non air
มี 4 ห้องว่าง
28.6 sqm
5.6 x 5.1 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
29.6 sqm
4.0 x 7.4 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
35.5 sqm
4.8 x 7.4 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง

สถานที่ตั้ง

สโตร์ อิท! รามอินทรา

สโตร์ อิท! รามอินทรา

294 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์กลาง: +66 2710 4088
เบอร์ตรง: +66 2710 4082
อีเมล: ram@jwdstoreit.co.th
เวลาทำการของสำนักงาน:
วันจันทร์ – วันศุกร์: 8:30am – 5:30pm
วันเสาร์: 9:00am – 5.00pm
อาทิตย์และวันหยุดราชการ ปิด
ชั่วโมงการเข้าถึงห้องเก็บของ
24 ชั่วโมง x 7 วัน

สโตร์ อิท! สยาม

เลือกพื้นที่ที่เหมาะกับของของคุณ

ขอใบเสนอราคา

ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
2.4 sqm
2.4 x 1.0 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
2.6 sqm
2.0 x 1.3 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
2.7 sqm
2.7 x 1.0 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
2.8 sqm
2.3 x 1.2 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
3.0 sqm
3.0 x 1.0 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
4.4 sqm
2.6 x 1.7 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
5.5 sqm
2.3 x 2.4 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
6.8 sqm
2.0 x 3.4 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
8.2 sqm
2.0 x 4.1 m
Air cond
มี 4 ห้องว่าง
8.9 sqm
2.4 x 3.7 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
10.2 sqm
2.9 x 3.5 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
10.4 sqm
2.3 x 4.5 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
11.2 sqm
2.8 x 4.0 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
11.5 sqm
2.5 x 4.6 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
11.6 sqm
3.3 x 3.5 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
12.0 sqm
4.6 x 2.6 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
13.1 sqm
2.9 x 4.5 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
13.4 sqm
3.2 x 4.2 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
14.0 sqm
3.1 x 4.5 m
Air cond
มี 2 ห้องว่าง
15.3 sqm
3.0 x 5.1 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
15.7 sqm
2.9 x 5.4 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
16.0 sqm
4.2 x 3.8 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
16.5 sqm
3.0 x 5.5 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
16.8 sqm
3.3 x 5.1 m
Non air
มี 2 ห้องว่าง
19.3 sqm
3.5 x 5.5 m
Air cond
มี 3 ห้องว่าง
20.0 sqm
3.7 x 5.4 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
20.7 sqm
4.6 x 4.5 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
22.0 sqm
4.0 x 5.5 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
24.4 sqm
6.1 x 4.0 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
25.9 sqm
3.5 x 7.4 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
26.6 sqm
3.6 x 7.4 m
Non air
มี 4 ห้องว่าง
28.6 sqm
5.6 x 5.1 m
Air cond
มี 1 ห้องว่าง
29.6 sqm
4.0 x 7.4 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง
35.5 sqm
4.8 x 7.4 m
Non air
มี 1 ห้องว่าง

สถานที่ตั้ง

สโตร์ อิท! รามอินทรา