คำนวณขนาดห้องที่เหมาะสมกับคุณได้เลย!

ไซซ์มินิ

พื้นที่ : 0.8-1.4 ตร.ม.
ขนาด : ม () x 1 ม () x 1.3 ม ()

ของใช้ส่วนตัว :

 • ของใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก
 • หนังสือ
 • ของเล่น
 • คอลเลคชั่นงานอดิเรก
 • กระเป๋าเดินทางใบเล็ก

ออฟฟิศ สำนักงาน :

 • กล่องใส่เอกสารขนาดเล็ก
 • เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก

เล็ก

พื้นที่ : 1.5-2.9 ตร.ม.
ขนาด : 1.5 ม () x 1.5 ม () x 2.7 ม ()

ของใช้ส่วนตัว :

 • เตียงเดี่ยว
 • โต๊ะข้างเตียง
 • ตู้เก็บของขนาดเล็ก
 • กระเป๋าเดินทาง

ออฟฟิศ สำนักงาน :

 • กล่องใส่เอกสาร
 • เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
 • เฟอร์นิเจอร์
 • อุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

กลาง

พื้นที่ : 3-4.9 ตร.ม.
ขนาด : 3.1 ม () x 1.5 ม () x 2.7 ม ()

ของใช้ส่วนตัว :

 • เตียงเดี่ยว
 • เฟอร์นิเจอร์
 • โต๊ะข้างเตียง
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
 • ตู้เก็บสัมภาระ
 • กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก

ออฟฟิศ สำนักงาน

 • กล่องใส่เอกสาร
 • เครื่องพิมพ์ขนาดกลาง
 • เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
 • สินค้าคงคลัง

กลางค่อนไปทางใหญ่

พื้นที่ : 5-9 ตร.ม.
ขนาด : ม () x 2 ม () x 2.7 ม ()

ของใช้ส่วนตัว :

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เฟอร์นิเจอร์ขนาดกลาง
 • โต๊ะและเก้าอี้
 • ตู้เก็บของ
 • กระเป๋าเดินทาง
 • สต๊อกสินค้า

ออฟฟิศ สำนักงาน

 • กล่องใส่เอกสาร
 • เครื่องพิมพ์ขนาดกลาง
 • อุปกรณ์สำนักงานและของตกแต่ง

ใหญ่

พื้นที่ : 10-14 ตร.ม.
ขนาด : ม. () x 3 ม. () x 2.7 ม. (ส)

ของใช้ส่วนตัว :

 • โซฟา
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่
 • ตู้เก็บหนังสือ
 • โต๊ะและเก้าอี้
 • กระเป๋าเดินทางใบใหญ่
 • สต๊อกสินค้า
 • อุปกรณ์กีฬา

ออฟฟิศ สำนักงาน :

 • กล่องใส่เอกสาร
 • เครื่องพิมพ์ขนาดกลาง
 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • แฟ้มและเอกสาร

ขนาดใหญ่พิเศษ

พื้นที่ : 15-42 ตร.ม.
ขนาด : ม. () x 3.5 ม. () x 2.7 ม. ()

ของใช้ส่วนตัว

 • เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ตู้ลิ้นชักและตู้หนังสือ
 • โต๊ะและเก้าอี้
 • อุปกรณ์กีฬา
 • ตู้เก็บสัมภาระ
 • กระเป๋าเดินทางใบใหญ่
 • สต๊อกสินค้า

ออฟฟิศ สำนักงาน

 • กล่องใส่เอกสาร
 • เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่
 • อุปกรณ์สำนักงานขนาดใหญ่
 • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 • ตู้เก็บเอกสาร
 • แฟ้มและเอกสารจำนวนมาก