สโตร์ อิท! เทียมร่วมมิตร

สโตร์ อิท! สยาม

เลือกพื้นที่ที่เหมาะกับของของคุณ

ขอใบเสนอราคา

ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
4.7 sqm
2.6 x 1.8 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
5.0 sqm
2.5 x 2.0 m
Walk In Unit
มี 29 ห้องว่าง
5.3 sqm
2.1 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
5.5 sqm
2.2 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
6.0 sqm
2.4 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
6.5 sqm
2.6 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
6.5 sqm
2.1 x 3.1 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
7.2 sqm
2.0 x 3.6 m
Walk In Unit
มี 16 ห้องว่าง
7.3 sqm
2.9 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 2 ห้องว่าง
7.5 sqm
3.0 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 9 ห้องว่าง
7.8 sqm
3.1 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 2 ห้องว่าง
8.0 sqm
3.2 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
8.1 sqm
3.1 x 2.6 m
Walk In Unit
มี 2 ห้องว่าง
8.4 sqm
2.7 x 3.1 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
8.7 sqm
3.0 x 2.9 m
Walk In Unit
มี 17 ห้องว่าง
9.4 sqm
2.6 x 3.6 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
9.6 sqm
3.3 x 2.9 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
11.9 sqm
3.3 x 3.6 m
Walk In Unit
มี 2 ห้องว่าง
13.3 sqm
3.7 x 3.6 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
16.2 sqm
3.0 x 5.4 m
Parking
มี 2 ห้องว่าง
16.2 sqm
2.9 x 5.6 m
Parking
มี 4 ห้องว่าง
16.5 sqm
3.0 x 5.5 m
Parking
มี 2 ห้องว่าง
18.6 sqm
3.0 x 6.2 m
Walk In Unit
มี 10 ห้องว่าง
20.5 sqm
3.3 x 6.2 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.

สถานที่ตั้ง

สโตร์ อิท! เทียมร่วมมิตร

สโตร์ อิท! เทียมร่วมมิตร

99/2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง ขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์กลาง: +66 2710 4088
เบอร์ตรง: +66 2710 4083
อีเมล: trm@jwdstoreit.co.th
เวลาทำการของสำนักงาน:
วันจันทร์ – วันศุกร์: 8:30am – 5:30pm
วันเสาร์: 9:00am – 5.00pm
อาทิตย์และวันหยุดราชการ ปิด
ชั่วโมงการเข้าถึงห้องเก็บของ
24 ชั่วโมง x 7 วัน

สโตร์ อิท! สยาม

เลือกพื้นที่ที่เหมาะกับของของคุณ

ขอใบเสนอราคา

ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.
4.7 sqm
2.6 x 1.8 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
5.0 sqm
2.5 x 2.0 m
Walk In Unit
มี 29 ห้องว่าง
5.3 sqm
2.1 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
5.5 sqm
2.2 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
6.0 sqm
2.4 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
6.5 sqm
2.6 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
6.5 sqm
2.1 x 3.1 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
7.2 sqm
2.0 x 3.6 m
Walk In Unit
มี 16 ห้องว่าง
7.3 sqm
2.9 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 2 ห้องว่าง
7.5 sqm
3.0 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 9 ห้องว่าง
7.8 sqm
3.1 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 2 ห้องว่าง
8.0 sqm
3.2 x 2.5 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
8.1 sqm
3.1 x 2.6 m
Walk In Unit
มี 2 ห้องว่าง
8.4 sqm
2.7 x 3.1 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
8.7 sqm
3.0 x 2.9 m
Walk In Unit
มี 17 ห้องว่าง
9.4 sqm
2.6 x 3.6 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
9.6 sqm
3.3 x 2.9 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
11.9 sqm
3.3 x 3.6 m
Walk In Unit
มี 2 ห้องว่าง
13.3 sqm
3.7 x 3.6 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
16.2 sqm
3.0 x 5.4 m
Parking
มี 2 ห้องว่าง
16.2 sqm
2.9 x 5.6 m
Parking
มี 4 ห้องว่าง
16.5 sqm
3.0 x 5.5 m
Parking
มี 2 ห้องว่าง
18.6 sqm
3.0 x 6.2 m
Walk In Unit
มี 10 ห้องว่าง
20.5 sqm
3.3 x 6.2 m
Walk In Unit
มี 1 ห้องว่าง
ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลในขนาดเท่านี้.

สถานที่ตั้ง

สโตร์ อิท! เทียมร่วมมิตร